Maxlogic,MAVILI MG-2100 Пожароизвестител оптично-димен, 2 LED индикатора, изход за паралелен сигнализатор, защита от електромагнитни смущения, материал ABS, цвят бял. EN54-7

Maxlogic,MAVILI MGR-2100 Пожароизвестител оптично-димен, 2 LED индикатора, изход за паралелен сигнализатор, защита от електромагнитни смущения, с релеен изход 12V DC, материал ABS, цвят бял. EN54-7

Maxlogic,MAVILI MG-2300 Пожароизвестител термичен и термо-диференциален, 2 LED индикатора, изход за паралелен сигнализатор, защита от електромагнитни смущения, материал ABS, цвят бял. EN54-5

Maxlogic,MAVILI MG-2400 Пожароизвестител комбиниран термичен и оптично-димен, 2 LED индикатора, изход за паралелен сигнализатор, защита от електромагнитни смущения, материал ABS, цвят бял. EN54-5

Maxlogic,MAVILI MG-2500 Пожароизвестител комбиниран, EN54-5; EN54-7

Maxlogic,MAVILI ML-2170Пожароизвестител линеен, покривна зона от 1500 квадратни метра, от 5 до 100м, комплект излъчвател и приемник

         
За контакти и запитвания:
Мирослав Комаров        Свилен Михайлов
0896 6230500897 969136
0988 371281
e-mail: office.selecteng@gmail.com
Design: dimgeto